Onlineshop

1. Schi- und Snowboardschule Kühtai

Directeur: Thomas Haider
Kühtaicenter 42
A-6183 Kühtai
Tel. +43 5239 5231
Fax +43 5239 5271
info@schischule-kuehtai.at
www.skischule-kuehtai.at

De 1. Ski- en Snowboardschule Kühtai is lid van de Tiroler Skilehrer Federatie. Wij zijn lid van de belangen vereniging van de Tiroler skischolen. De Staats schischool wet verduidelijkt de Tiroler Skischulgesetz 1995  en is van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief  omzetbelasting. Veranderingen en vergissingen onder voorbehoud.

Infos volgens EU-voorschriften betreffende E-Commerce

Contactpersoon: Thomas Haider
Bedrijfsboekhandel: Innsbruck
Bevoegde Kamer: Wirtschaftskammer Innsbruck
Beroepsvereniging: Tiroler Skilehrerverband
Beroepsbenaming: Skischule
UID-Nr.: ATU58819522 

Fotos

Skischule Kühtai - Fotos by Markus Moser (Sport-Eventfoto)
asiln - Fotolia.com

Concept, Webdesign & Produktie

Waldhart Software - Webdesign Telfs
Unterdorf 145
6405 Pfaffenhofen
webdesign@waldhart.at

Gegevensbeschermende aanwijzingen  betreffende Google Analytics

Enige Subdomeinen gebruiken Google Analytics, een Webanalysedienst van Google Inc. („Google“) Google Analytics maken gebruik van zgn. „Cookies“, Tekstbestandsnamen, die op uw computer opgeslagen worden en die een Analyse voor het gebruik van uw website door u mogelijk maakt. De door de Cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van uw  IP-Adres) wordt naar een Server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de Website activiteiten voor de Websitegebruiker samen te stellen en om verdere met het Website- en internetgebruik  verbonden dienstverleningen te bewijzen. Google zal deze informatie aan derde overdragen, indien nodig en voor zover dit wettelijk voorgeschreven of in zoverre een derde deze gegevens in opdracht van Google bewerken. Google zal in geen geval uw IP-Adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van Cookies met een passende instelling aan uw Browser Software beletten; wij wijzen u echter erop, dat u  in dit geval indien nodig niet alle functies van deze Website ten volle kan gebruiken. Door het gebruik van deze Website verklaart u zich akkoord met de behandeling van de door u verkregen gegevens door Google in de hierboven beschreven handelwijze en manier en voor het hierboven vermelde doel. 

Auteurs- en kenmerk rechten

De auteur tracht, in alle publikaties de auteursrechten betreffende de gebruikte  grafieken, geluidsdokumenten, Video- opnamen en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafirken, geluidsdokumenten, Video- opnamen en teksten te gebruiken of met licentie vrije grafieken, geluidsdokumenten, Video-opnamen en teksten te werken. Alle betreffende het internetaanbod genoemde en voor zover door derde beschermde merk- en handelsmerk zijn onbegrensd onderworpen aan de  bepalingen van het steeds geldende kentekenrecht en het eigendomsrecht van de respectievelijke ingeschreven eigendom. Alleen op grond van een gewone vermelding is er geen conclusie te trekken, dat een handelsmerk niet door de rechtmatige derde beschermd is. Het Copyright voor publicatie, door de auteur zelf vervaardigde objecten blijft alleen bij de auteur. Een reproductie of gebruik van grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegelaten.

Gegevens bescherming

Wanneer met in achtneming van het internetaanbod de mogelijkheid bestaat, bij invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mail-adressen, namen en adressen) gebeurd die vrijgave van deze gegevens betreffende de gebruiker op uitdrukkelijke vrijwillige basis. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is, voor  zover technisch mogelijk en passend, toegelaten, ook zonder opgave van zulke gegevens, respectievelijk bij opgave van anonieme gegevens of met een pseudoniem. 

Rechtskracht van deze beperkte aansprakelijkheid

Deze beperkte aansprakelijkheid is als deel van het internetaanbod te beschouwen, zoals op deze pagina verwezen werd. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van die tekst van de geldende rechtspositie niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen zouden, blijven de overige delen van het  document met zijn inhoud en zijn geldigheid ervan onberoerd.